29 marca 2012, 11:29

XXV edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Dostaliśmy podziękowanie od Dyrekcji Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku oraz Komitetu Okręgowego XXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, za nagrody dla uczniów w ramach Olimpiady.

Dziękujemy za pamięć, a uczniom życzymy dużo sukcesów w dalszym rozwoju!  Laughing

Poniżej krótki tekst od Dyrekcji Szkoły dotyczący samej Olimpiady oraz zdjęcia, które otrzymaliśmy.Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych została powołana w dniu 23 października 1987r. przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania odpowiednim aktem prawnym.

Organizatorem Olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Organizator przygotowuje i przeprowadza Olimpiadę za pośrednictwem Komitetu Głównego. Zawody Olimpiady są trzystopniowe i przeprowadzane w terminach uzgodnionych z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Komitet Główny ustala na każdą edycję Olimpiady harmonogram organizacji zawodów.

Celem olimpiady jest:

  • rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności budowlanych,
  • lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych wyższych uczelni,
  • zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami organizacyjnymi, materiałowymi i konstrukcjami technologicznymi w dziedzinie budownictwa,
  • stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień,prowadzenie współzawodnictwa między szkołami.

Uczestnikom zawodów II stopnie (okręgowych), którzy zostali zakwalifikowani przez Komitet Główny do zawodów III stopnia (centralnych) przyznaje się prawo do zwolnienia z części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (etap pisemny). Zwolnienie jest równoznaczne z wystawieniem oceny najwyższej (zgoda Ministerstwa Edukacji Narodowej). Laureatom oraz finalistom etapu centralnego przyznaje się prawo do zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego przy rekrutacji na uczelnie wyższe o kierunku budowlanym na mocy uchwał Senatów poszczególnych uczelni, podjętych zgodnie z przepisami ustawy o szkolnictwie wyższym.

W dniu 3.03.2012r. w Zespole Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku (siedziba okręgu nr VIII) odbyły się eliminacje okręgowe (II stopnia) XXV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w których uczestniczyła młodzież z 9 szkół (45 uczestników) województw: podlaskiego, warmińsko – mazurskiego i mazowieckiego.

Do etapu centralnego, który odbędzie się w dniach 13-14.04.2012r. w Państwowej Szkole Budownictwa w Bytomiu zakwalifikowało się 5 uczniów z następujących szkół:

  • I miejsce – Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku
  • II miejsce – Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie
  • III miejsce – Zespół Szkół Nr 2 w Ełku
  • IV miejsce - Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku
  • V miejsce – Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach

Podobne wpisy