15 listopada 2013, 07:45

Xella wraz z Towarzystwem Fraunhofera prowadzi badania nad Miastem przyszłości

Z końcem września bieżącego roku Grupa Xella z siedzibą w Duisburgu, nawiązała strategiczną współpracę z Towarzystwem Fraunhofera - największą w Europie organizacją stosowanych badań naukowych. Podstawą tego partnerstwa jest pięć lat współpracy w obszarze badań dotyczących projektu Miasto jutra.

Towarzystwo Fraunhofera i jego cel działania
Grupa skupia obecnie ponad 80 ośrodków naukowo-badawczych w Niemczech. W instytutach Fraunhofera prowadzone są badania naukowe obejmujące różne dziedziny życia takie jak: zdrowie, bezpieczeństwo, informacja i komunikacja, transport, energia, środowisko oraz technologia produkcji, w tym produkcji materiałów budowlanych.
Praca jego badaczy i wynalazców ma więc ogromny wpływ na życie ludzi w przyszłości. Jak można przeczytać na stronie Towarzystwa Frauenhofer jest to grupa twórcza, która kształtuje technikę, opracowuje innowacyjne produkty, ulepsza procesy i wytycza nowe drogi. Partnerami i zleceniodawcami prowadzonych badań są przedsiębiorstwa - takie jak Xella oraz instytucje publiczne.

Jak chcemy żyć i pracować w Mieście jutra?

W projekcie Miasto jutra bierze udział 12 instytutów naukowo-badawczych, które prowadzą badania z różnych dziedzin. Spektrum badań w tym projekcie wykracza daleko poza obiekty budowlane i obejmuje energię w mieście przyszłości, procesy urbanizacyjne, produkcję, logistykę i komunikację.

Zalety partnerstwa systemowego wynikające z udziału w tym projekcie podsumowuje Jan Buck Emden, prezes Xella International:

- Wspólnie z Fraunhofer i innymi partnerami systemowymi będziemy odpowiadać na wyzwania, przed jakimi stawia nas rozwój miast w przyszłości. Dla firmy Xella szczególnie ważna jestmożliwość definiowania w ramach partnerstwa istotnych z punktu widzenia naszej firmy zagadnień. Dzięki temu będziemy w dalszym ciągu rozszerzać rolę pioniera, szczególnie w obszarze technologii betonu komórkowego.

Partnerami operacyjnymi dla naszej firmy są należące do Grupy Fraunhofer, Instytuty Fizyki Budowli ze Stuttgartu i Holzkirchen. Kluczowym celem tej współpracy w ramach działań badawczych jest umocnienie i rozbudowanie pozycji firmy Xella w segmencie materiałów ściennych, poprzez udział w projektach badawczych.
Xella jest jednym z niewielu europejskich producentów materiałów budowlanych, którzy posiadają własne centrum naukowo–badawcze. Niedaleko Berlina 40 współpracowników firmy prowadzi badania w dziedzinie badań podstawowych, zastosowania produktów, fizyki budowli i zarządzania jakością. Zapraszamy na stronę naszego centrum na Facebooku - https://www.facebook.com/XellaTechnologieForschung?fref=ts.

Projekt Miasto jutra jest jednym z najważniejszych projektów strategii Hightech 2020 rządu federalnego Niemiec. Innowacyjna sieć powiązań zbudowana przez Towarzystwo Fraunhofer i partnerów systemowych projektu zapewni synchronizację na wczesnym etapie interesów przemysłu, miast z badaniami w obszarze miasta przyszłości oraz wprowadzi innowacyjne systemy, modele zarządzania i strategie współpracy. Dla nastawionej na międzynarodową kooperację Grupy Xella bardzo ważne jest, że w projekcie Miasto jutra brane będą pod uwagę miasta i metropolie z całego świata.

Podobne wpisy