24 kwietnia 2009, 11:29

Adaptacja obiektów zabytkowych na cele komercyjne

W Polsce znajduje się obecnie około 500 pałaców, dworów i zamków, które pełnią funkcję hotelarską. Kilkaset kolejnych, przeznaczonych do celów komercyjnych, popada w ruinę z powodu braku środków na renowację, trudności w utrzymaniu lub adaptacji do funkcji użytkowych, nieznajomości prawa adaptacji nieruchomości zabytkowych, konfliktów związanych z prawem własności i wielu innych czynników, które uniemożliwiają wprowadzanie jakichkolwiek zmian w obiektach zabytkowych. Dla wielu z tych problemów nie ma obowiązujących, standardowych rozwiązań, a ewentualne błędy w działaniach adaptacyjnych wiązałyby się z nieodwracalnym przekształceniem zabytku. 
Konferencja, która odbędzie się już 28 kwietnia we Wrocławiu, ma na celu dokonanie przeglądu zagadnień prawnych, konserwatorskich, architektonicznych i funkcjonalnych, związanych z utrzymaniem i zagospodarowaniem obiektów zabytkowych. Program konferencji opiera się na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu szanowanych ekspertów.

Kto poprowadzi wykłady?

Maria Bogdani - inżynier budownictwa i historyk sztuki, od 1992 r. rzeczoznawca majątkowy, specjalizuje się m.in. w wycenie nieruchomości zabytkowych, przygotowuje doktorat na temat wartości zabytków (aspekty artystyczne i ekonomiczne), posiada także uprawnienia do wyceny przedsiębiorstw. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych oraz członek - założyciel Polskiej Izby Rzeczoznawców Majątkowych. Uhonorowana tytułem REV (Recognised European Valuer) - międzynarodowy certyfikat uznania zawodowego rzeczoznawcy majątkowego.

Dr nauk prawnych Piotr Dobosz - adiunkt Katedry Prawa Administracyjnego UJ, specjalizacja: prawo administracyjne (materialne, procedura administracyjna, postępowanie sądowo-administracyjne), prawo ochrony zabytków, proces inwestycyjno-konserwatorski. Doświadczenie zawodowe: wieloletnie zatrudnienie w państwowej administracji ochrony zabytków (13 lat), ekspert Sejmu ds. ustawodawstwa ochrony zabytków, aktualnie członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jan Kordasiewicz - Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz specjalizuje się w pozyskiwaniu zewnętrznego dofinansowania projektów z funduszy strukturalnych UE.

Zbigniew Kowalski – hotelarski i gastronomiczny specjalista oraz praktyk z wieloletnim doświadczeniem, Prezes Zarządu firmy K&P Consulting, Fundator i Założyciel Polskiej Akademii Gościnności Fundacji Proedukacyjnej.

Jerzy Miklewski – ekspert w zakresie definiowania i realizacji hotelowych projektów inwestycyjnych, analityk polskiego rynku hotelowego, ekspert akredytowany przez PARP; inwestor hotelowy.

Dr Rafał Rouba pracownik Instytutu Turystyki Uniwersytetu Łódzkiego, wykłada przedmioty z zakresu turystyki i hotelarstwa. Współautor pierwszego w Polsce programu studiów na kierunku Turystyka Biznesowa i promotor prac magisterskich z tego zakresu. Współpracownik Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy egzaminach zawodowych z zakresu hotelarstwa i obsługi ruchu turystycznego, jako autor i recenzent. Twórca autorskiego programu certyfikacji obiektów SPA na potrzeby rynku polskiego.

Na konferencji będzie także nasz doradca techniczny Sławek Kłosowicz, który przeprowadzi prezentację odnośnie zastosowania bloczków YTONG MULTIPOR w renowacji obiektów zabytkowych.

Wszyscy zainteresowani, którzy chcą wziąć udział w konferencji niech kontaktują się z organizatorem: Projekt Hotel, Karolina Bielczyk, ul. Leszczynowa 5/6, 30-211 Kraków, tel. 012 384 80 84, 0507 032 884, fax 012 429 12 58, e-mail: k.bielczyk@projekthotel.pl.

Podobne wpisy