08 czerwca 2007

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Obecnie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy trwa często ponad pół roku, co skutecznie zniechęca indywidualnych inwestorów do samodzielnego stawiania domów. Związane jest to z faktem, że mało która gmina ma uchwalony lokalny plan zagospodarowania przestrzennego, który szczegółowo precyzuje, co, gdzie i w jaki sposób można zbudować. ...