21 listopada 2013, 11:21

Sytuacja w budownictwie mieszkaniowym w okresie styczeń-październik 2013 r.

Według najnowszych danych statystycznych w budownictwie jednorodzinnym odnotowano spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę domu zarówno w porównaniu do października ub.r. o 3,6%, jak i w porównaniu do września br. o 7,1%. Liczba rozpoczynanych budów wzrosła w porównaniu do października ub.r. o 3,7% i spadła w porównaniu do września br. o 7,1%.

W budownictwie wielorodzinnym odnotowano spadek liczby udzielonych pozwoleń zarówno w porównaniu do października ub.r. o 13,1%, jak i w porównaniu do września br. o 8% . Liczba rozpoczętych budów wzrosła zarówno w porównaniu do października ub.r. o 81,5%, jak i w porównaniu do września br. o 30,7%.

Narastająco za 10 m-cy br. udzielono mniej pozwoleń na budowę niż w roku ubiegłym o 17,2% i rozpoczęto budowę mniejszej liczby mieszkań w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. o 12,1%.

W przypadku  budownictwa jednorodzinnego wskaźnik liczby udzielonych pozwoleń na budowę spadł w tym okresie o 13%, a roczna stopa liczby rozpoczętych budów spadła o 10,4%. W budownictwie wielorodzinnym odnotowano  negatywną dynamikę zarówno liczby udzielonych pozwoleń o 22,1%, jaki i rozpoczętych budów o 14,4% w porównaniu do 10 m-cy ubiegłego roku.

Liczba rozpoczętych budów w okresie styczeń-październik br. stanowi 91,5% liczby udzielonych pozwoleń w przypadku budownictwa wielorodzinnego i 98,4% budownictwa jednorodzinnego (odpowiednio rok wcześniej było to 83,3% i 95,6%). Oznacza to, że z ogólnej liczby udzielonych pozwoleń w 2013 r. na rozpoczęcie czeka ca. 1.040 domów w budownictwie jednorodzinnym i 4.294 mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. W segmencie mieszkań przeznaczonych na wynajem wskaźnik ten wynosi 93,3%.

W okresie dziesięciu miesięcy br. oddano do użytku o 2,1% mniej mieszkań niż w roku ubiegłym: w budownictwie jednorodzinnym więcej o 2,5% niż w okresie dziesięciu miesięcy ub.r., a w budownictwie wielorodzinnym mniej o 6,3% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. W okresie styczeń-październik 2013 r. oddano do użytku 117 647 mieszkań w obu segmentach budownictwa mieszkaniowego.

Liczba komentarzy: 0

Podobne wpisy

Dodaj komentarz