18 sierpnia 2014, 08:41

Sytuacja w budownictwie mieszkaniowym w I półroczu 2014 r.

Według najnowszych danych statystycznych w budownictwie jednorodzinnym w czerwcu 2014 r. odnotowano spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę domu zarówno w porównaniu do czerwca 2013 r. o 2,6%, jak i w porównaniu do maja 2014 r. o 0,3%. Liczba rozpoczynanych budów w czerwcu 2014 r. nieznacznie wzrosła zarówno w porównaniu do czerwca 2013 r. o 2,0%, jak i w porównaniu do maja 2014 r. o 1,8%.

W budownictwie wielorodzinnym odnotowano w czerwcu 2014 r. wzrost liczby udzielonych pozwoleń zarówno w porównaniu do czerwca 2013 r. o 13,9%, jak i w porównaniu do maja 2014 r. o 27,9%. Liczba rozpoczętych budów wzrosła w porównaniu do czerwca 2013 r. o 43,7% i spadła w porównaniu do maja 2014 r. o 3,1%.

Narastająco za 6 m-cy 2014 r. w obu segmentach budownictwa mieszkaniowego udzielono więcej pozwoleń na budowę mieszkań niż analogicznym okresie 2013 r. o 12,8% i rozpoczęto budowę znacznie większej liczby mieszkań w porównaniu do sześciu miesiecy 2013 r. o 22,5%. W okresie styczeń-czerwiec 2014 r. wydano pozwolenia na budowę 76.480 mieszkań i rozpoczęto budowę 72.235 mieszkań.

W przypadku budownictwa jednorodzinnego  wskaźnik liczby udzielonych pozwoleń na budowę spadł w tym okresie o 1,1%, a roczna stopa liczby rozpoczętych budów wzrosła o 5,4%.

W budownictwie wielorodzinnym odnotowano  pozytywną dynamikę zarówno liczby udzielonych pozwoleń - roczna stopa wzrostu w okresie sześciu miesięcy 2014 r. wyniosła 29,8%, jak i rozpoczętych budów - roczna stopa wzrostu w tym okresie wyniosła 50,1%.

Liczba rozpoczętych budów w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. stanowi 85,0% liczby udzielonych pozwoleń na budowę w segmencie budownictwa wielorodzinnego i 104,6% w segmencie budownictwa jednorodzinnego (odpowiednio rok wcześniej było to 73,5% i 98,2%). W segmencie mieszkań przeznaczonych na sprzedaż i wynajem wskaźnik ten wynosi 84,4%.

Oznacza to, że w okresie styczeń-czerwiec 2014 r., pomimo uzyskania pozwolenia na budowę, nie rozpoczęto budowy 5.937 mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. W segmencie budownictwa jednorodzinnego liczba domów jednorodzinnych, których budowę rozpoczęto przewyższa liczbę wydanych pozwoleń na budowę w okresie sześciu miesięcy br. o 1.710 domów jednorodzinnych.

W okresie sześciu miesięcy 2014 r. oddano do użytku o 2,4% mniej mieszkań niż w roku poprzednim: w budownictwie jednorodzinnym mniej o 5,5% niż w analogicznym okresie 2013 r., a w budownictwie wielorodzinnym więcej o 1,4% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W okresie styczeń-czerwiec 2014 r. oddano do użytku 66.327 mieszkań w obu segmentach budownictwa mieszkaniowego.

Domy gotowe do zamieszkania

Liczba komentarzy: 4

Podobne wpisy

Komentarze

22.08.2014
14:11
Autor - Instalator
Polskie budownictwo chyba dawno nie było w tak dobrej sytuacji jak obecnie. Powstaje wiele innowacyjnych projektów, energooszczędnych i dobrze przemyślanych.
23.08.2014
12:26
Autor - Wojtek
Spadek liczby wydanych pozwoleń to nic dziwnego - ceny materiałów rosną, a ludzi których stać na własny dom nie przybywa w takim tempie jakie wszyscy oczekujemy. Rozwiązaniem pozostaje remont
25.08.2014
10:58
Autor - Dopler
Bardzo interesujące statystyki. Oznacza to, że coraz więcej osób decyduje się na budowę domów, ale pewnie są to rejony podmiejskie. Można zaobserwować, jak bardzo rozrastają się duże miasta.
23.09.2014
08:19
Autor - dźwigi Stargard
Na spadek ilości nowych budynków z pewnością wpłynęła także podwyżka vatu na materiały budowlane.

Dodaj komentarz