18 sierpnia 2014, 06:41

Sytuacja w budownictwie mieszkaniowym w I półroczu 2014 r.

Według najnowszych danych statystycznych w budownictwie jednorodzinnym w czerwcu 2014 r. odnotowano spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę domu zarówno w porównaniu do czerwca 2013 r. o 2,6%, jak i w porównaniu do maja 2014 r. o 0,3%. Liczba rozpoczynanych budów w czerwcu 2014 r. nieznacznie wzrosła zarówno w porównaniu do czerwca 2013 r. o 2,0%, jak i w porównaniu do maja 2014 r. o 1,8%.

W budownictwie wielorodzinnym odnotowano w czerwcu 2014 r. wzrost liczby udzielonych pozwoleń zarówno w porównaniu do czerwca 2013 r. o 13,9%, jak i w porównaniu do maja 2014 r. o 27,9%. Liczba rozpoczętych budów wzrosła w porównaniu do czerwca 2013 r. o 43,7% i spadła w porównaniu do maja 2014 r. o 3,1%.

Narastająco za 6 m-cy 2014 r. w obu segmentach budownictwa mieszkaniowego udzielono więcej pozwoleń na budowę mieszkań niż analogicznym okresie 2013 r. o 12,8% i rozpoczęto budowę znacznie większej liczby mieszkań w porównaniu do sześciu miesiecy 2013 r. o 22,5%. W okresie styczeń-czerwiec 2014 r. wydano pozwolenia na budowę 76.480 mieszkań i rozpoczęto budowę 72.235 mieszkań.

W przypadku budownictwa jednorodzinnego  wskaźnik liczby udzielonych pozwoleń na budowę spadł w tym okresie o 1,1%, a roczna stopa liczby rozpoczętych budów wzrosła o 5,4%.

W budownictwie wielorodzinnym odnotowano  pozytywną dynamikę zarówno liczby udzielonych pozwoleń - roczna stopa wzrostu w okresie sześciu miesięcy 2014 r. wyniosła 29,8%, jak i rozpoczętych budów - roczna stopa wzrostu w tym okresie wyniosła 50,1%.

Liczba rozpoczętych budów w okresie styczeń-czerwiec 2014 r. stanowi 85,0% liczby udzielonych pozwoleń na budowę w segmencie budownictwa wielorodzinnego i 104,6% w segmencie budownictwa jednorodzinnego (odpowiednio rok wcześniej było to 73,5% i 98,2%). W segmencie mieszkań przeznaczonych na sprzedaż i wynajem wskaźnik ten wynosi 84,4%.

Oznacza to, że w okresie styczeń-czerwiec 2014 r., pomimo uzyskania pozwolenia na budowę, nie rozpoczęto budowy 5.937 mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. W segmencie budownictwa jednorodzinnego liczba domów jednorodzinnych, których budowę rozpoczęto przewyższa liczbę wydanych pozwoleń na budowę w okresie sześciu miesięcy br. o 1.710 domów jednorodzinnych.

W okresie sześciu miesięcy 2014 r. oddano do użytku o 2,4% mniej mieszkań niż w roku poprzednim: w budownictwie jednorodzinnym mniej o 5,5% niż w analogicznym okresie 2013 r., a w budownictwie wielorodzinnym więcej o 1,4% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W okresie styczeń-czerwiec 2014 r. oddano do użytku 66.327 mieszkań w obu segmentach budownictwa mieszkaniowego.

Domy gotowe do zamieszkania

Podobne wpisy