12 czerwca 2015, 08:36

Przeczytaj raport: „Ytong: dom i rodzina 1995-2015”

Z okazji okrągłego jubileuszu naszej kluczowej marki – 20 lat Ytong na polskim rynku – postanowiliśmy przygotować coś specjalnego. Ponieważ bloczki Ytong to jeden z ulubionych materiałów Polaków do budowy domów jednorodzinnych, chcieliśmy więc zbadać, jak przez te dwie dekady zmieniały się zarówno domy w Polsce, jak i same rodziny. Tak powstał nasz raport społeczny, do którego lektury serdecznie zapraszamy!

 

Logo_20_lat_Ytong_w_Polsce.jpg

 

W 2015 roku obchodzimy 20-lecie marki Ytong w Polsce. Od dwóch dekad Polacy budują z naszych energooszczędnych bloczków z betonu komórkowego. Przez ten czas otwieraliśmy kolejne zakłady produkcyjne w Polsce – dziś mamy już 4 nowoczesne fabryki Ytong w Miliczu, Ostrołęce, Pile i Sieradzu. Rozwijaliśmy też nasze produkty, wprowadzając wciąż nowe i udoskonalane bloczki z betonu komórkowego. Obecnie mamy w sprzedaży m.in. najcieplejszą odmianę betonu komórkowego, z której można budować ściany jednowarstwowe – Ytong Energo+.

Jednak nie żyliśmy tylko samą produkcją materiałów ściennych. Naszą drugą podstawową działalnością jest edukacja społeczeństwa w zakresie zdrowej budowy, energooszczędnego budownictwa, czy profesjonalnego wykonawstwa. Temu służą nasze liczne akcje, jak Akademia Murowania Ytong-Silka, Akademia Kobiet Murujących, czy liczne publikacje, wykłady, dni otwarte w zakładach.

Nic więc dziwnego, że z okazji 20 lat pełnej sukcesów obecności marki Ytong na polskim rynku, postanowiliśmy zrealizować badania społeczne i raport na temat więzi rodzinnych, tradycji, jak i emocji związanych z domem.

Ytong_3.jpg

 

Raport i badanie

„Ytong: dom i rodzina 1995-2015” to badanie społeczne sporządzone przez TNS oraz kompleksowy raport opracowany przez socjolog Magdalenę Łukasiuk z Uniwersytetu Warszawskiego. Zamówiliśmy je w kwietniu 2015 roku. Zbadano ostatnie dwie dekady, dzięki czemu powstało pierwsze tak kompleksowe opracowanie, które ukazuje, jak zmieniało się postrzeganie domu rodzinnego w tym okresie.

Dom rodzinny jest w centrum naszych zainteresowań, dlatego 20-lecie marki Ytong w Polsce postanowiliśmy uświetnić poświęconym mu raportem i badaniem społecznym – tłumaczy Monika Mychlewicz, Dyrektor ds. marketingu i zarządzania procesami sprzedaży w Xella Polska, firmy produkujące bloczki Ytong. – Interesowało nas szczególnie, jak przez 20 lat zmieniała się definicja domu rodzinnego, związane z nim emocje, czy wpisane weń tradycje – dodaje Mychlewicz.

Dla socjolog Magdaleny Łukasiuk ważne było połączenie w raporcie dwóch komplementarnych dziedzin: kondycji rodziny oraz przemian zamieszkiwania w Polsce w ostatnich dwóch dekadach.

Ytong_8.jpg

 

Zamożność sprzyja rodzinie

Co trzeci respondent w kwietniowym badaniu zleconym przez markę Ytong twierdzi, że więzi rodzinne uległy w ciągu ostatnich 20 lat osłabieniu. Szczególnie wyczulone są na ten aspekt osoby starsze, powyżej 49 lat. Zauważalny jest również trend, że osoby z najuboższy gospodarstw domowych częściej deklarują osłabienie więzi. Z kolei respondenci z najzamożniejszych gospodarstw najczęściej wskazują na wzmocnienie więzi rodzinnych. Trudności finansowe, niestabilna sytuacja materialna niekorzystnie odbijają się na życiu rodzinnym milionów Polaków.

Według socjolog wyniki badań ilościowych podważają stereotypowy pogląd, iż do rodziny i tradycji najbardziej przywiązane są najniższe warstwy społeczne. – Jak się okazuje, respondenci z warstw wyższych, lepiej uposażeni i wykształceni, zajmujący wyższe pozycje w strukturze zawodowej, są mocno zaangażowani w pielęgnowanie więzi rodzinnych i kultywowanie wszystkich lub wybranych tradycji domowych. Jest to po części powiązane z posiadaniem odpowiednich warunków mieszkaniowych umożliwiających praktykowanie gościnności w kręgu rodziny, krewnych i przyjaciół – wyjaśnia Łukasiuk.

 

Tradycje, a nowe wzorce

Polacy słyną z zamiłowania do licznych tradycji i świąt obchodzonych w gronie rodziny. Ponad 80% badanych zadeklarowała kultywowanie wszystkich lub wybranych tradycji wyniesionych z domu. Ale 12% respondentów nie jest do nich w ogóle przywiązanych. Istotnie więcej kobiet niż mężczyzn uważa tradycje rodzinne za ważne. Tradycjom najwierniejsze są osoby starsze, w grupie powyżej 60 lat odsetek ten jest najwyższy. Najmłodsze grupy wiekowe częściej prezentowały postawę wybiórczą.

Raport odnosi się także do nowych trendów związanych z zamieszkiwaniem nierodzinnym. – Jakkolwiek statystycznie niewielkie, to jednak kulturowo istotne są tendencje do zamieszkiwania w formacjach innych niż tradycyjna rodzina dwupokoleniowa. W opracowaniu wspomina się o wzroście liczby nierodzinnych gospodarstw domowych, których mieszkańcy mogą być spokrewnieni (np. rodzeństwo, dziadek z wnukiem) lub niespokrewnieni, jak w przypadku wspólnego zamieszkiwania seniorów czy też niedomów użytkowanych przez migrantów – opisuje socjolog.

Ytong_9.jpg

 

Dom, czyli rodzinność

Dom czy mieszkanie jawi się Polakom przede wszystkim jako miejsce realizacji funkcji rodzinnych. Dla 63% badanych rodzinność jest podstawowym skojarzeniem z pojęciem domu. W nieco większym stopniu dotyczy to mieszkańców wsi, a nieco mniejszym – mieszkańców największych miast. Wraz z wykształceniem i dochodem rośnie także skłonność do kojarzenia domu z oazą prywatności i intymności. Wśród badanych z miast powyżej 200 000 mieszkańców częściej pojawiały się wskazania na dom jako azyl od zewnętrznego świata, charakteryzujący się komfortem i stanowiący składnik kapitału. Wśród kategorii zawodowych największy nacisk na prywatność i azyl kładli urzędnicy, zaś menadżerowie myśląc o domu nieco częściej wskazywali na aspekt majątkowy i prestiżowy, ale także – co ciekawe – na możliwość samorealizacji.

Respondenci, którzy zaobserwowali w ostatnich 20 latach zacieśnienie więzi rodzinnych, stosunkowo częściej wskazywali na walor wspólnej przestrzeni integrującej wszystkich mieszkańców. W ostatnich dwóch dekadach najwyraźniej poprawę swoich warunków mieszkaniowych odnotowali 30-, 40-latkowie, menadżerowie i urzędnicy.

W badaniu respondenci, których warunki mieszkaniowe się polepszyły, deklarują równocześnie intensyfikację relacji z rodziną. Wskazuje to na powiązanie obu tych kwestii oraz na niezbywalny walor domu jako miejsca, w którym więzi z rodziną są podtrzymywane, pielęgnowane i praktykowane – tłumaczy Łukasiuk.

###

Informacje o raporcie i badaniu „Ytong: dom i rodzina 1995-2015”

Okladka_raportu.jpgMetodologia przygotowania raportu autorstwa socjolog Magdaleny Łukasiuk wykorzystuje trzy typy źródeł, traktowanych komplementarnie: desk research, a więc analiza istniejących danych, materiałów, raportów i opracowań związanych z tematyką badania; wyniki ogólnopolskiego badania społecznego wykonanego przez TNS na zlecenie marki Ytong; publikacje naukowe, głównie socjologiczne i demograficzne.

Badanie społeczne zostało przeprowadzono przez TNS w dniach 27 marca–1 kwietnia 2015 r. w oparciu o technikę CAPI, w trakcie wywiadu osobistego (face-to-face), w domach respondentów. Omnibus przeprowadzony został na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób w wieku 15+. Próba ma charakter losowo-kwotowy.

 

Pobierz pełny raport "Ytong: dom i rodzina 1995-2015"

Liczba komentarzy: 0

Podobne wpisy

Dodaj komentarz