02 sierpnia 2013, 10:30

Odporność ogniowa a certyfikaty

Wielu projektantów i architektów zwraca się do nas z pytaniem o odporność ogniową ścian z bloczków Ytong i Silka. Na łamach naszego bloga pisałem już kiedyś, że odporność ogniową ścian murowanych określa się na podstawie normy PN-EN 1996-1-2 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Część 1-2: Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. Bardzo często pada jednak pytanie, czy posiadamy certyfikat potwierdzający odporność ogniową, co można również przedstawić inaczej: jak się mają produkty Ytong i Silka do normy PN-EN 1996-1-2.

Odpowiedź jest bardzo prosta, zawarta w rozdziale 3.1 Elementy murowe oraz w załączniku N.B. Rozdział 3.1 Elementy murowe stwierdza (za pośrednictwem PN-EN 1996-1-1), że elementy murowe muszą być zgodne z odpowiednią normą z serii PN-EN 771.

Z kolei załącznik N.B., który określa odporność ogniową murów, jednoznacznie wskazuje, że bloczki, pustaki i cegły muszą być zgodne odpowiednio z normą:
PN-EN 771-1 – elementy murowe ceramiczne,
PN-EN 771-2 – elementy murowe silikatowe,
PN-EN 771-3 – elementy murowe z betonu zwykłego i lekkiego betonu kruszywowego,
PN-EN 771-4 – elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego,
PN-EN 771-5 – elementy murowe.

Pozostaje tylko napisać jeszcze raz: jeśli elementy murowe są zgodne z którąś z norm PN-EN 771, to odporność ogniową ścian z nich wymurowanych określa się za pomocą normy PN-EN 1996-1-2.

Dla formalności dodam, że bloki wapienno-piaskowe Silka to elementy murowe zgodne z normą PN-EN 771-2, a bloczki z betonu komórkowego Ytong – z normą PN-EN 771-4. Potwierdzeniem tego są m.in. deklaracje właściwości użytkowych, które można pobrać ze strony www.RAD-DOP.com, podając numer deklaracji (DoP) lub produktu (ID). Więcej na ten temat znajdziecie tutaj.

Daje to pewność, że ściany z elementów murowych Silka oraz Ytong mogą osiągnąć bardzo dużą odporność ogniową, nawet powyżej 4 godzin (REI 240) już przy grubości ściany 15 cm!

Więcej o odporności ogniowej bloków Silka i Ytong możecie przeczytać w zeszycie technicznym pt. SILKA i YTONG: Ściany przeciwogniowe i wypełniające w systemach SILKA i YTONG.

Zeszyt techniczny: Ściany przeciwogniowe i wypełniające w systemie Silka i Ytong

Liczba komentarzy: 1

Podobne wpisy

Komentarze

14.08.2013
08:28
Autor - Budowlaniec
Wybór materiałów budowlanych gwarantujących bezpieczeństwo, nie tylko przed ogniem, jest najważniejszym etapem każdej budowy, polecam specjalistów w tym zakresie www.itb.pl.

Dodaj komentarz