28 listopada 2014, 10:31

Multipor i wątpliwości przyszłych użytkowników

To dobrze kiedy wykonawca lub inwestor zadają sobie pytania o możliwość wykonania ocieplenia od wewnątrz płytami Multipor. Im więcej wątpliwości tym więcej odpowiedzi i wiedzy w tym temacie. A, że ocieplenie od wewnątrz często prosto kojarzy się z błędnymi rozwiązaniami i problemami z jego użytkowaniem, dlatego wyjaśniamy, że rozwiązanie podające sposób ocieplenia ścian od wewnątrz z zastosowaniem płyt Multipor nie zmienia w żadnym przypadku zasad fizyki budowli, jaka rządzi rozkładem temperatur i zawartości pary wodnej w przegrodzie.

Ocieplenie od wewnątrz zawsze zmienia rozkład temperatur i przepływu pary wodnej w ocieplanej ścianie. Płyty Multipor to materiał wysoce paroprzepuszczlany, który umożliwia wnikanie w swoją strukturę pary wodnej, która jest kondensowana wewnątrz porów płyt Multipor. Zjawisko to występuje w okresie jesienno-zimowym, a woda, która zgromadziła się w płytach, zostaje oddana z powrotem do otoczenia w okresie wiosenno-letnim. Ta zdolność to zjawisko sorpcji i resorpcji, którą charakteryzuje się Multipor. Aby zastosować płyty Multipor jako ocieplenie od wewnątrz, trzeba wykonać analizę cieplno-wilgotnościową, na wynik której mają wpływ warunki klimatyczne, funkcja ocieplanych pomieszczeń, wentylacja, stan wilgotnościowy planowanych do ocieplenia ścian.

Ocieplenie od wewnątrz zazwyczaj pokrywa w 100% całą powierzchnię danej fasady. Odpowiednio dobrane i obliczone jest rozwiązaniem, które niweluje mostki termiczne na danej elewacji. W przypadku ocieplenia od wewnątrz, nawet przy założeniu ocieplenia wszystkich powierzchni ścian zewnętrznych nie ma możliwości ocieplenia miejsc połączeń ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Dlatego tez właściwym jest rozwiązanie montażu min. jednej warstwy płyt Multipor na prostopadłych powierzchniach stropu i ścian wewnętrznych.

Ocieplenie od wewnątrz za pomocą płyt Multipor

Liczba komentarzy: 0

Podobne wpisy

Dodaj komentarz